Verantwoord beleggen

De uitdagingen van vandaag zijn de kansen van morgen

Duurzaamheid zit in ons DNA

Al in 2001 maakte DPAM de gedurfde keuze om duurzame en verantwoorde beleggingsstrategieën te ontwikkelen en aan te bieden. Wij menen dat elke beleggingsbeslissing een impact heeft, en dat betekent dat wij als beleggers een verantwoordelijkheid hebben om het belang van onze acties zorgvuldig in overweging te nemen.

Al in 2001 maakte DPAM de gedurfde keuze om duurzame en verantwoorde beleggingsstrategieën te ontwikkelen en aan te bieden. Wij menen dat elke beleggingsbeslissing een impact heeft, en dat betekent dat wij als beleggers een verantwoordelijkheid hebben om het belang van onze acties zorgvuldig in overweging te nemen.

 

Dankzij deze duurzaamheidscriteria wordt het besluitvormingsproces voor beleggingen bovendien verbeterd. Onze overtuiging werd in de loop der jaren alsmaar bevestigd door de manier waarop beleggers zich gedragen, door maatschappelijke keuzes, en recenter ook door de ambities van de toezichthoudende instanties.

Pioniers in duurzaam beleggen sinds 2001

Al 20 jaar vormt duurzaam en verantwoord beleggen de leidraad in onze besluitsvorming. En we zijn van mening dat deze beleggingen een blijvende, structurele trend vertegenwoordigen. Door die overtuiging blijven we investeren in middelen en in onderzoek.

 

Ontdek de belangrijkste drijfveren van onze methodologie, onze duurzame aanpak en de toegevoegde waarde van onze experts. Download hieronder onze brochure:

ONS ENGAGEMENT

Het verdedigen van basis- en fundamentele rechten

 

Het uiten van een opinie over controversiële activiteiten

 

Het bevorderen van transparantie als verantwoordelijke stakeholder

Het verdedigen van basis- en fundamentele rechten

 

  • Mensenrechten, arbeidsrechten, bestrijding van corruptie en bescherming van het milieu

 

Het uiten van een opinie over controversiële activiteiten

 

  • Geen financiering van de "usual suspects": tabak-en wapenindustrie, pronografie en gokspelen
  • Een duidelijk beleid tegen controversiële activiteiten
  • Het vermijden van controverses die de reputatie, de groei op lange termijn en de investeringen kunnen beïnvloeden

 

Het bevorderen van transparantie als verantwoordelijke stakeholder

 

  • Het aanbieden van duurzame oplossingen voor ESG-uitdagingen
  • De dialoog aangaan met bedrijven om zo de beste werkmethodes te promoten en verbeteringen voor te leggen

ACTIEF EN DUURZAAM

 
 

Bij verantwoord beleggen gaat het er niet alleen om verantwoorde producten aan te bieden. Het is een globale aanpak van het bedrijf bepaald door een consequente duurzaamheidsstrategie.

 

Sustainable & Responsible Investment Policy

Controversial Activities Policy

Engagement Policy

Engagement Report 2019

Voting policy

Voting Activity Report 2019

TCFD Report 2019

Bij verantwoord beleggen gaat het er niet alleen om verantwoorde producten aan te bieden. Het is een globale aanpak van het bedrijf bepaald door een consequente duurzaamheidsstrategie.

 

Sustainable & Responsible Investment Policy

Controversial Activities Policy

Engagement Policy

Engagement Report 2019

Voting policy

Voting Activity Report 2019

TCFD Report 2019

 

Om onze toewijding te bekrachtigen, ondertekenden we in september 2011 de Principes voor Verantwoord Beleggen van de VN (UN-PRI). In 2020, en dit voor het vierde opeenvolgende jaar, ontving DPAM de hoogste rating (A +) van de UN-PRI. Bovendien is DPAM een fervente voorstander van de Task Force on Climate Disclosure (TCFD)-aanbevelingen en het Climate Action 100+.

Onze expertise inzake duurzaamheid

We zijn continu op zoek naar innovatie en hanteren een actieve benadering in ons onderzoek. We laten ons niet enkel leiden door de ESG-scores van externe partijen. Ook zijn we actief in onze dialogen en directe contacten met bedrijven, leveranciers en onderzoeks- en beleggingsteams. Dankzij onze dynamische en proactieve aanpak kunnen we voortdurend onze methodes voor financiële analyse verfijnen. Vandaag beheren we ruim 7 miljard EUR in duurzame strategieën, en dat in verschillende activaklassen.

Kenniscentrum Duurzaamheid

Onze educatieve website is ontworpen om onze kennis en expertise te delen en om u vertrouwd te maken met de verschillende concepten en terminologieën. We gaan dieper in op verschillende onderwerpen rond duurzaam en verantwoord beleggen, en doorlopen concepten en begrippen in verband met de praktische samenstelling van uw portefeuilles en het reglementaire kader.