Vastrentend Beheer

Opbouw van robuuste en liquide portefeuilles

De vastrentende strategieën combineren een top-down benadering die marktregimes bestudeert met een fundamenteel en valuegedreven bottom-up effectenselectieproces. De marktregimes worden beoordeeld aan de hand van een diepgaande analyse van het macro-economische klimaat en het marktgedrag. De doelstelling bestaat erin om robuuste portefeuilles op te bouwen die steeds voldoende liquide zijn, en om wantbetalingen te vermijden dankzij onze solide interne kredietanalyse die fundamenteel gezonde emittenten identificeert.

 

 

Er is een volledige waaier aan vastrentende oplossingen beschikbaar:

 

Overheidsobligaties
(Europa, wereldwijd en inflatiegebonden obligaties)

Euro Investment Grade bedrijfsobligaties

Hoogrentende bedrijfsobligaties
(Europa en wereldwijd)

Global Unconstrained

Converteerbare obligaties

Baanbrekende en innovatieve duurzame vastrentende oplossingen:

 

OESO-overheidsobligaties

Obligaties van opkomende markten (in lokale valuta)

Kwaliteitsvolle Investment Grade obligaties